Правила внутрішнього розпорядку
Дніпропетровського центру професійної освіти

Ці правила визначають, що всі члени інженерно-педагогічного і учнівського колективу є вільними і рівними у своїй гідності і правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі взаємоповаги, взаєморозуміння і  толерантності, що створює умови для спілкування, співробітництва і загальної відповідальності за функціонування центру.

Учень має право:

1. Належати до будь – якої  ідейно-виховної або громадської організації, діяльність якої не суперечить Конституції України.
2.  Представляти заклад у конкурсах, оглядах, змаганнях та інших заходах у відповідності до своїх можливостей та умінь.
3. Отримувати оцінки з кожного предмета винятково у відповідності до своїх знань та вмінь, має право на відкриту і негайну оцінку його знань умінь.
1.  На додаткову допомогу вчителя в набутті знань, коли учень не справляється з навчальним матеріалом, на допомогу товаришів і повну оцінку знань і умінь у встановлений термін.
2.  Скласти залік з предмета, який не виноситься на екзамен, з метою підвищення річної оцінки.
3.  Відпочивати на перервах між уроками;  у вихідні дні і на період канікул домашні завдання не задаються.
4.  На гаряче  харчування в  їдальні центру.
5.  Висловлювати класному керівнику, адміністрації, іншим викладачам свої проблеми і вимоги, думки, сумніви, які стосуються змісту навчання, отримувати на них пояснення, відповіді і допомогу.
6.  Виступ учнів на захист своїх прав повинен проходити через органи самоврядування. У випадку необхідності учням надається допомога з боку адміністрації, батьківського  комітету.
7.   Виступ учнів на захист своїх прав не може служити приводом для негативного до них ставлення.
8.   Адміністрація  центру спільно з органами учнівського самоврядування  організовує один раз у семестр зустріч з учнями з метою обміну думками, судженнями, які стосуються життя колективу. Учні можуть виступати з вимогами проведення такої зустрічі додатково.

Учень зобов’язаний:

1. Виявляти особисту активність  в надбанні знань і умінь з використанням усіх можливостей  закладу.
2. Виявляти ініціативу, суспільну або громадську.
3. Гідно і культурно вести себе в закладі та за його межами.
4. Повністю використовувати час, визначений для навчання, зразково працювати над розширенням своїх знань, систематично готуватися до занять.
5. Брати участь в обраних ним позакласних і додаткових заняттях.
6. Діяти на благо колективу, турбуватися про честь і підтримку традицій та авторитету центру.
7. Проявляти повагу до викладачів, майстрів виробничого навчання та інших працівників центру, не дозволяти використання в мовних зворотах нецензурних висловів.
8. Виконувати вказівки і розпорядження адміністрації, ради учнів, педагогічної ради, а також рекомендації класного керівника; не допускати пропусків занять без поважних причин; суперечки вирішуються тільки на принципах взаємоповаги.
9. Не використовувати мобільні телефони та інші засоби для Інтернет – зв’язку під час навчального процесу.
10. Дотримуватись правил соціального співжиття, особливо:
· виявляти повагу до дорослих та товаришів;
· чинити опір виявленню грубості та вульгарності;
· поважати волю та гідність іншої людини, зберігати                                      таємниці кореспонденції, дискусії, особистих справ,                                    виключаючи випадки, коли це може зашкодити життю    або здоров’ю обізнаної з таємницею людини;
· сумлінно виконувати обов’язки чергового;
·  зберігати в чистоті приміщення, територію центру,                                       дбати про захист довкілля;
· дбайливо ставитись до майна центру;
· виправляти заподіяні шкоди і нести матеріальну                                           відповідальність за зіпсоване майно центру.
8. Турбуватися про здоров’я і безпеку власного життя і життя своїх товаришів:
· учню заборонено палити, вживати алкогольні напої,                                   наркотики та інші одурманюючі засоби;
·  харчуватися в їдальні навчального закладу;
· учень завжди повинен бути чистим і охайним.

Заохочення і покарання:

1. Рада центру заохочує  за:

 • зразкове навчання та громадську роботу
 • видатні заслуги
 • працелюбність і повагу

2. Види заохочень:

 • преміювання
 • відзнака у наказі по центру
 • подяка
 • грамота та Почесна грамота
 • одержання стипендій облдержадміністрації

3. Види покарань:

 • попередження
 • догана
 • сувора догана
 • відрахування з центру

Заохочення і покарання розглядаються і затверджуються на засіданнях учнівських рад, ради  профілактики правопорушень, педагогічної ради.

 1,215 Переглядів всього,  1 Переглядів сьогодні

Top