Пріоритетні напрями роботи ПТО областінапрями роботи ПТО ОБЛАСТІ НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
на 2019-2020 навчальний рік

1.   Осучаснення функцій та змісту діяльності навчальних закладів на основі вимог нових законів України, Указів Президента та нормативних документів.

 2. Участь у розробці та апробації стандартів професійної освіти базованих на рівнях компетенції.

 3. Практичне запровадження процедури удосконалення функцій ПТНЗ запропонованої результатами реалізації в області проекту Європейського Фонду освіти «Покращення системи професійно-технічної освіти шляхом прогнозування та адаптування вмінь і навичок, соціального партнерства й удосконалення використання ресурсів».

 4.Запровадження та ефективне використання інформаційно-комп’ютерних технологій (створенням електронних підручників, посібників, електронних бібліотек) базованих на володінні ними усіма педагогами закладів та широким  впровадженням їх в управлінській роботі, методичному супроводі.

5. Поглиблення інтеграції навчально-виробничого процесу закладів з виробничими технологіями на підприємствах шляхом створення навчально-практичних центрів, проведення майстер-класів та впровадженням сучасних форм підвищення професійного рівня педагогів ПТНЗ

6. Інтеграція ПТО з наукою, іншими сферами освіти шляхом налагодження стосунків  через навчальні плани  та входження в освітні округи. 

7. Функціонування, моніторинг результатів роботи Піклувальних рад за галузевим спрямуванням.

8. Запровадження змістових видів моніторингу діяльності закладів ПТО (замовників, місць практики, результатів ДКА, ДПА, складу контингенту за місцем проживання)


9. Робота з навчання окремих категорій працівників ПТНЗ за форматом  шкіл неперервного навчанням (очне, дистанційне).

10. Розвиток, супровід, підведення підсумків винахідницької роботи, технічної творчості учнів.

11. Інтеграція ПТО з наукою, іншими сферами освіти через  участь в експериментально-дослідницькій роботі, ступеневу освіту.

 12. Організація олімпіад із загальноосвітніх предметів  в ІІІ етапи.

13. Оновлення змісту веб-ресурсів (сайтів) (створення банку кращого педагогічного досвіду, новинок в сфері ПТО, висвітлення досягнень кращих педагогів, учнів ПТНЗ).